راهنمای استفاده برای خیریه
توسط پنل مدیریت دفتر مجازی می‌توانید در خود تلگرام دفتر مجازی خود مدیریت و گزارش‌گیری کنید. این امکان تنها برای مدیران خیریه امکان پذیر است.

ورود
عبارتadmin/ را در دفتر مجازی وارد کنید.

«ویرایش پرداخت موضوعی»
با استفاده از این امکان می‌توانید عنوان‌های موجود در لیست پرداخت‌های موضوعی را تغییر دهید. برای اینکار٬ دکمه « ویرایش پرداخت موضوعی» را لمس کنید و موضوعات پرداخت را وارد کنید.

«ارسال پرداخت مستمر»
در این بخش می‌توانید به خیرینی که پرداخت مستمر را فعال کرده‌اند پیام یادآوری پرداخت‌های دوره ای را به همراه لینک پرداخت ارسال کنید. برای اینکار گزینه ''ارسال پرداخت مستمر'' را لمس کنید و پیامی را که می‌خواهید برای خیرین بفرستید وارد کنید در ادامه می‌توانید مبلغ ثابتی برای همه کاربران در نظر بگیرید و یا انتخاب مبلغ پرداختی را به خیر بسپارید. پس از تایید شما٬ متن به همراه لینک پرداخت برای خیرین ارسال خواهد شد.

«لینک مستقیم پرداخت»
توسط این امکان می‌توانید یک لینک مستقیم از عنوان‌های پرداخت موضوعی دریافت کنید تا با ارسال آن، خیرین دیگر نیاز نباشد تمام مراحل را طی کنند تا به موضوع پرداخت مورد نظر برسند. برای این منظور با لمس گزینه « لینک مستقیم پرداخت» موضوع مورد نظر را انتخاب کنید و لینک مستقیم پرداخت را دریافت کنید.

«دریافت گزارش»
گزینه «دریافت گزارش» را لمس کنید و از میان گزینه های «گزارش ریز پرداخت »٬ «گزارش موضوعی» و «گزارش کاربران» یکی را انتخاب کنید در ادامه بازه زمانی مورد نظر خود برای گزارش گیری را وارد کرده و گزارش خود را در قالب فایل اکسل دریافت کنید.
گزارش ریز پرداخت: گزارش تمامی پرداخت‌های کاربران در بازه زمانی انتخاب شده را خواهد داد.
گزارش موضوعی: گزارش تمامی پرداخت‌ها را بر اساس موضوعات پرداخت‌ها در بازه زمانی انتخاب شده خواهد داد.
گزارش کاربران: گزارش کاربرانی که به دفتر دفتر مجازی شما پیوسته‌اند را خواهد داد.

۰۲۱ ۲۶۷۰ ۲۹۴۵ [email protected]

آدرس: تهران، شریعتی، خواجه عبدالله انصاری، پلاک ۹۸، واحد ۹، شرکت همتا همراه افزار

۰۲۱ ۲۶۷۰ ۲۹۴۵ [email protected]

خدمتی از باهمتا

آدرس: تهران، شریعتی، خواجه عبدالله انصاری، پلاک ۹۸، واحد ۹، شرکت همتا همراه افزار